تبلیغات

http://servermizban.ir/gifgitisms.gif

http://servermizban.ir/gifgitisms.gif 

http://servermizban.ir/gifgitisms.gif

http://servermizban.ir/gifgitisms.gif

http://servermizban.ir/gifgitisms.gif

http://servermizban.ir/gifgitisms.gif

.
شنبه 29 تير 1398.
تاریخ شمسی :
السبت 18 ذو القعدة 1440.
تاریخ قمری :
Jul 20 2019.
تاریخ میلادی :

آب و هوا

عضویت در تلگرام

اوقات شرعی

ثبت نام / ورود کاربران

تبلیغات

لینک های مفید

 

 

 

 

 

دکتر نبی پور رسما فرماندار کاشمر شد.

دکتر نبی پور رسما فرماندار کاشمر شد.
صبح امروز مراسم تودیع و معارفه دکتر نبی پور فرماندار اسبق گناباد جهت ادامه کار ایشان به عنوان فرماندار کاشمر برگزار شد.
این مراسم مورد استقبال جمع کثیری از مدیران گناباد، شورای شهرستان و شورای شهر گناباد، خبرنگاران، شهرداران ، بخشداران و مسئولان شهرستان قرار گرفت. و از طرفی مسئولین کاشمر و در راس آنها نماینده کاشمر حضور داشتند. دکتر نبی پور فرماندار مردم در کاشمرگفت: واقعیت امراین است که مادرموقعیت خاصی قرارداریم بایدتمام مدیران دست دردست هم باشندهیچ مدیری کار مردم رابه دیگری پاس ندهد.
بایدبه افکارعمومی توجه کرد. ولی مدیران مادرجریان باشند حاشیه درس کردن وحاشیه سازی درفضای مجازی فقط کیفیت کارمدیران راتحت تاثیرقرار میدهدوباعث استرس مدیران وکاهش روحیه اجرایی مدیران می شود. ورود این مباحث به مدیریت باعث میشود تمام وقت وهزینه هاصرف حاشیه ها شود.
بحث اشتغال واوضاع اقتصادی به عنوان بحث روز دراولویت کار مدیران باشد.
مدیرانی که ازهزینه هادرست استفاده نکنند ونتوانندبرای جذب اعتبارات تلاش کنندوبخواهندفقط تبلیغاتی کارکرده وفضای مجازی مد نظرشان باشدفقط وقت خودراتلف کرده اند.
زیرساختها باید مشخص شود. درتابستان گردشگران زیادی به گناباد می آیند اولین اقامتگاه بومگردی درگناباددرجنوب خراسان افتتاح شدودرحال حاضرچنداقامتگاه بومگردی دیگرفعال شده وباعث جذب گردشگران زیادی است.
درشهرستان کاشمرهم امیدواریم بامشخص شدن زیرساختها درجذب سرمایه کوشاباشید.
اگرگردشگران به کاشمرمی آیندبابتوانیم باجهت دادن وبرنامه ریزی درست سرمایه گردشکران راجذب کنیم و هدف این است گردشگران آورده داشته باشند
تمام مدیران برنامه اجرایی خودرامکتوب کنندوباهمدردی وهمکاری ووحدت کارهاراپیش ببرند.
سرمایه های اجتماعی مهم است.
مدیران بایدحمایت مردم راجلب کنند وماهم بایدبتوانیم حمایت مردم راحفظ کنیم وبدانیم تمام موفقیتها وتفاهم نامه هافقط به خاطرحمایت مردم است.

نظر خود را اضافه کنید.

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 10 حرف باشد
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد